Materiálová specifikace - pěnový polystyren EPS

 

Systémové desky Heatsys® boards jsou vyráběny z kvalitního pěnového
polystyrenu EPS 100 dle harmonizované normy EN 13 163.


Specifikace EPS


Izolant EPS 100 dle EN 13 163
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 (W/m.K)
Třída reakce na oheň E dle EN 13501
Třída hořlavosti B2 dle DIN 4102
Pevnost v tlaku při 10% stlačení 110 KPa
Pevnost v ohybu 150 KPa

CE HEATSYS

 

 

Kód značení dle EN 13 163

 

EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-WL(T)5-DLT(1)5