Suchý proces realizace podlah Heatsys® floor

 

Podlahové vytápění realizované suchým systémem pokládky patří mezi nejmodernější technologie. V praxi se využívá kombinace systémových desek Heatsys® boards s plovoucími sádrovláknitými případně cementotřískovými deskami. Tato skladba je zcela nejpřesnější a současně nejrychlejší aplikací bez nutnosti mokrého procesu a s ním spojené doby zrání.

 

Díky absenci betonové mazaniny dochází k minimálnímu zatížení nosné konstrukce a zároveň je možno ihned po instalaci provést zátop. Hliníková AL fólie na povrchu systémových desek Heatsys® boards zajišťuje dokonale rovnoměrné rozložení tepla a to v celé ploše pokládky.

Podlahovou skladbu uzavírá libovolná podlahová krytina dle požadavku investora. Realizací systému Heatsys® floor získáte podlahu s vysokou efektivitou vytápění a zároveň docílíte optimální tepelné pohody.

 

Suché systémy Heatsys® floor jsou vhodné pro rodinné domy, obytné a veřejné budovy, výstavbu nízkoenegetických a pasivních domů, průmyslové areály, školy, školky i sportovní haly.