Stěnové vytápění Heatsys® Wall od společnosti ECORAW je systém nízkoteplotního plošného vytápění, při kterém se odběr tepla do místnosti uskutečňuje přes vytápěné plochy stěn.

 

Jeho předností je velkoplošné příjemné sálavé teplo a díky rychlejší reakci také schopnost dosáhnout rychlejšího vyhřátí místnosti. Vyzařování tepla se stará velkým podílem o to, aby bylo teplo vnímáno obzvlášť příjemně. Tepelné pohody je dosaženo při nižší pokojové teplotě až o 3 °C. Dochází tak ke snížení nákladů na vytápění o 10 - 20%.

 

Stěnové vytápění Heatsys® Wall nevyvolává vertikální proudění vzduchu (víření prachu a bakterií) a tím přispívá ke zdravějšímu klimatu ve vytápěných místnostech. Při použití stěnového vytápění také dochází k minimalizaci vlhkosti stěn, a tím k zamezení vzniku plísní a jiných škodlivých mikroorganismů. Výsledkem je značné snížení rizika vzniku alergií v obývaných prostorech.

 

Výhodou stěnového vytápění je možnost volby jakéhokoliv povrchu podlahy v interiéru. Zanedbatelné nejsou ani minimální nároky na prostor pro konstrukci tohoto systému. Máme-li dostačující nezakryté plochy stěn vhodných pro montáž systému, mohou se prostory vytápět výhradně stěnovým vytápěním. Pokud tyto plochy nejsou k dispozici, lze stěnové vytápění vzájemně kombinovat s podlahovým systémem Heatsys® Floor a dosáhnout tak optimálních tepelných podmínek.

 

Stěnové vytápění Heatsys® Wall je vhodné pro rodinné domy, obytné a veřejné budovy, výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, průmyslové areály, školy, školky i sportovní haly. Další oblastí využití jsou speciální prostory, v nichž díky specifickým provozním požadavkům prakticky nelze jiný způsob vytápění použít, nebo kde je třeba zabránit orosení stěn (bazény, lázně, mokré provozy, provozy s vysokým zatížením podlah apod.)