info@ecoraw.eu +420 734 768 502

Heatsys® | systémy stěnového vytápění

 

Stěnové vytápění Heatsys® Wall od společnosti ECORAW je systém nízkoteplotního plošného vytápění, při kterém se odběr tepla do místnosti uskutečňuje přes vytápěné plochy stěn. Jeho předností je velkoplošné příjemné sálavé teplo a díky rychlejší reakci také schopnost dosáhnout rychlejšího vyhřátí místnosti. Vyzařování tepla se stará velkým podílem o to, aby bylo teplo vnímáno obzvlášť příjemně. Tepelné pohody je dosaženo při nižší pokojové teplotě až o 3 °C. Dochází tak ke snížení nákladů na vytápění o 10 - 20%.

Stěnové vytápění Heatsys® Wall nevyvolává vertikální proudění vzduchu (víření prachu a bakterií) a tím přispívá ke zdravějšímu klimatu ve vytápěných místnostech.Při použití stěnového vytápění také dochází k minimalizaci vlhkosti stěn, a tím k zamezení vzniku plísní a jiných škodlivých mikroorganismů. Výsledkem je značné snížení rizika vzniku alergií v obývaných prostorech.

Výhodou stěnového vytápění je možnost volby jakéhokoliv povrchu podlahy v interiéru. Zanedbatelné nejsou ani minimální nároky na prostor pro konstrukci tohoto systému. Máme-li dostačující nezakryté plochy stěn vhodných pro montáž systému, mohou se prostory vytápět výhradně stěnovým vytápěním. Pokud tyto plochy nejsou k dispozici, lze stěnové vytápění vzájemně kombinovat s podlahovým systémem Heatsys® Floor a dosáhnout tak optimálních tepelných podmínek.

Stěnové vytápění Heatsys®Wall je vhodné pro rodinné domy, obytné a veřejné budovy, výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, průmyslové areály, školy, školky i sportovní haly. Další oblastí využití jsou speciální prostory, v nichž díky specifickým provozním požadavkům prakticky nelze jiný způsob vytápění použít, nebo kde je třeba zabránit orosení stěn (bazény, lázně, mokré provozy, provozy s vysokým zatížením podlah apod.)

 

Suchý proces realizace

Suchý systém stěnového vytápění Heatsys® Wall využívá kombinace systémových desek Heatsys®boards se sádrovláknitými případně cementotřískovými deskami. Montáž suché skladby je rychlá, a po připevnění krycích sádrovláknitých nebo cementotřískových desek je ihned docíleno přesných a rovných ploch připravených k dalším povrchovým úpravám. (omítky, obklady, tapety apod.) Při montáži suchého systému dochází díky absenci betonové mazaniny k minimálnímu zatížení nosné konstrukce a zároveň je možno ihned po instalaci provést zátop. Hliníková AL fólie na povrchu systémových desek Heatsys® boards zajišťuje dokonale rovnoměrné rozložení tepla a to v celé ploše pokládky. Realizací stěnového vytápění Heatsys® Wall získáte topný systém s vysokou efektivitou vytápění a docílíte optimální tepelné pohody při nižší pokojové teplotě. Zároveň vytvoříte zdravé klima bez zárodků plísní a bakterií, které se vyskytují na zavlhlých zdech  obytných místností. Systém Heatsys® Wall také nevytváří vertikální proudění vzduchu a tím minimalizuje víření prachu. Systémy stěnového vytápění Heatsys® Wall jsou vhodné pro rodinné domy, obytné a veřejné budovy, výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, průmyslové areály, školy, školky i sportovní haly.

 

Výhody suchého procesu realizace

 • Rychlá montáž a jednoduchá manipulace.
 • Minimální zatížení stěnové konstrukce.
 • Nízká konstrukční výška skladby stěny.
 • Pevná fixace topné hadice v samosvorných drážkách.
 • Variabilita rozteční a okruhů při instalaci rozvodů.
 • Rovnoměrné rozložení tepla díky hliníkové folii.

 

Mokrý proces realizace stěn Heatsys® Wall

Mokrý systém stěnového vytápění Heatsys® Wall využívá kombinace systémových desek Heatsys® boards s armovací sítí Natwerk a omítkou. Vrstva omítky tvoří akumulační vrstvu zajišťující rychlé předání tepla do interiéru. Montáž tohoto systému je časově náročnější, jelikož je u nanesených omítek nutno dodržet dobu zrání doporučenou jejich výrobcem a nelze ihned provést zátop. Montáží mokrého systému Heatsys® Wall získáme vysoce efektivní topení s vynikajícími tepelně akumulačními vlastnostmi. Hliníková AL fólie na povrchu systémových desek Heatsys® boards zajišťuje dokonale rovnoměrné rozložení tepla a to v celé ploše pokládky. Mokré systémy Heatsys® Wall jsou vhodné pro rodinné domy, obytné a veřejné budovy, výstavbu nízkoenegetických a pasivních domů, průmyslové areály, školy, školky i sportovní haly.

 

Výhody mokrého procesu realizace

 • Rychlá montáž a jednoduchá manipulace.
 • Přesnost a dokonalá rovinnosty.
 • Vysoká odolnost proti vlhkostnímu zatížení podkladu.
 • Pružná fixace bez nutnosti řešit dilatace.
 • Rovnoměrné rozložení tepla díky hliníkové folii.
 • Ideální tepelně izolační vlastnosti stěny.